ETDFL Projekt

ETDFL - Electro-Therapy Device Frequency List

ETDFL je projekt sa sjedištem u Berlinu, Njemačka, čija je vizija pridonijeti svijetu inovativnim informacijama i tehnologijom.

ETDFL od lipnja 2006. sastavlja popis frekvencija bolesti, odnosno dijagnoza dobivenih iz 12 klinika za biorezonanciju iz cijelog svijeta.

Podatci su dobiveni iz 12 klinika za biorezonanciju iz cijelog svijeta koje upotrebljavaju uređaj za biorezonanciju Quantum SCIO za bilježenje frekvencija bolesti stvarnih pacijenata. Prema podatcima, oni generiraju 10 najtočnijih frekvencija koje se smatraju pogodnima za terapije uređajima za generiranje frekvencije ili zapperima koji mogu proizvesti frekvencije od 1 do milijun Hz.

Projekt ETDFL započeo je 2006. godine kad je prvi popis frekvencija CAFL (Consolidated Annotated Frequency List) ukinut. ETDFL je postao standard za biorezonantne frekvencije koji primjenjuje više od 100.000 ljudi i klinika diljem svijeta. Točnost frekvencija daje pozitivne rezultate ljudima koji te frekvencije upotrebljavaju u klinikama i kod kuće u svim zemljama svijeta.

ETDFL se obično ažurira jedanput na godinu. Najnovija verzija dostupna je i na našoj mrežnoj stranici:

Na stranici s hrvatskim izdanjem pročitajte još više detalja o projektu ETDFL.